ทีทีบี ชี้ 3 ปัจจัยท้าทายเศรษฐกิจการเงินไทยปี 65

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb analytics) เปิดเผยว่า 3 ปัจจัยท้าทายการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2565 คือ 1.จุดอ่อนของภาคส่วนเศรษฐกิจไทย 2. การปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินนโยบายในระดับโลก และ 3. พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงทั่วโลก สำหรับจุดอ่อนของภาคเศรษฐกิจไทย มีปัจจัยหลักมาจาก 1.1) ความผันผวนของต้นทุนด้านอุปทานที่จะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไทยมากขึ้น 1.2) ปัญหาโครงสร้างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กระจุกตัวอยู่ในบางประเทศมีอัตราสูง

ที่มา: https://tna.mcot.net/business-844147