ตรังจัดงานซีฟู้ดกระตุ้นเที่ยว พร้อมดันรายได้สิ้นปี 5 พันล้าน

ที่มา: https://bit.ly/3hp3TuG