ดัน 4 โครงการนำร่อง ‘คมนาคม’ ผุดถนนเชื่อมเขตเศรษฐกิจ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR–Map) ว่า ในที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่าย MR–Map ของกรมทางหลวง ปัจจุบันงานศึกษาอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อจัดทำโครงข่ายในเบื้องต้น และคัดเลือกโครงการนำร่องเพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น โดยได้มีการพิจารณา 4 โครงการนำร่องที่มีศักยภาพ ได้แก่ 1.เส้นทาง MR5 ชุมพร-ระนอง 2.เส้นทาง MR8 หนองคาย-แหลมฉบัง 3.เส้นทาง MR2 กาญจนบุรี-อุบลราชธานี และ 4.เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

ที่มา : https://www.naewna.com/business/587423