ฐานะการเงินครัวเรือนไทยพัง โควิดฉุดรายได้ลด ภาระหนี้สูง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่รายงานคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยประเมินภาคครัวเรือนไทยจะมีฐานะการเงินเปราะบางมากขึ้นจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้รายได้ลดลงและภาระหนี้ต่อรายได้สูงขึ้น แม้ที่ผ่านมาสถาบันการเงินได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นการพักชำระหนี้ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาเพียงระยะสั้นเท่านั้น จึงเห็นควรให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม ซึ่งระยะสั้นควรมีมาตรการลดภาระหนี้และมาตรการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ

ที่มา : https://www.businesstoday.co/business/20/05/2021/70012/