จี้รัฐจ่ายเงินเยียวยาถูกสั่งปิดกิจการ

นักวิชาการ จี้รัฐจ่ายเงินเยียวยาถูกสั่งปิดกิจการ เตือนติดเชื้อโควิดแตะแสนคน เดือนมิ.ย. จากการออกคำสั่งให้ปิดกิจการของกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด covid-19 นั้น ผู้ใช้แรงงานรายวัน และกิจการขนาดเล็กขนาดย่อมได้รับผลกระทบอย่างมาก จึงเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณชดเชยรายได้และเสนอให้ Tax Credit กับเอกชนที่ช่วยจัดหาวัคซีนและฉีดวัคซีน โดยใช้งบฯ ปี 64-65 ที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนมาใช้หรือออกพันธบัตรระยะยาวกู้เงินมาสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว และเตรียมการสร้างโรงพยาบาลภาคสนามเพิ่ม อุปการทางการแพทย์และยารักษาโรค การผลิตหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ

ที่มา: https://www.posttoday.com/finance-stock/news/651239