ค้าภายในสั่งห้างเพิ่มสินค้า รับมือคนตื่นล็อกดาวน์

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยถึงกรณีเกิดกระแสตรียมประกาศการล็อกดาวน์บางพื้นที่ 14 วัน จึงได้ประสานกับทางห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ให้จัดเรียงสินค้าสต๊อกเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะสินค้าจำเป็น เช่น อาหารกระป๋อง ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งภายในเดือน ก.ค.นี้จะมีโครงการรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม 77 จังหวัด นอกจากนี้ จะตรวจสอบและติดตามร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยได้เน้นย้ำให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 มีผู้ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ส่วนใหญ่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก ซึ่งหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/34791/