‘ค้าปลีก’ซมพิษโควิด วอนรัฐขอจ้างงานแบบ‘รายชั่วโมง’

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า โควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างหนัก โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการค้าปลีก ค้าส่ง ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวโควิด-19 ระลอกใหม่ สมาคมฯใคร่ขอตอกย้ำและกระตุ้นภาครัฐ ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีก ศูนย์การค้า และร้านอาหารดังนี้1.สนับสนุนค่าจ้างพนักงานลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยมาตรการภาษี 2.สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) แก่ผู้ประกอบการ 3.ประกาศการจ้างงานแบบรายชั่วโมง 4) เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้รวดเร็ว ครอบคลุม และทั่วถึง

ที่มา : https://www.naewna.com/business/570606