คืบหน้าโครงการ “เราชนะ” เงินหมุนเวียนในระบบแล้วกว่า 2 แสนล้านบาท

อัปเดตความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 202,173 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ใช้จ่ายรวม 73,466 ล้านบาท กลุ่มที่สองประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 16.8 ล้านคน ใช้จ่ายรวม 114,098 ล้านบาท และกลุ่มสุดท้าย ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน ยอดใช้สิทธิ์สะสมอยู่ที่ 14,609 ล้านบาท

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/2078286