คลังเปิดช่องกู้เพิ่ม 1.2 ล้านล้านบาท ยันไม่กระทบแผนชำระหนี้

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า จากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีมติเห็นชอบให้ปรับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมไม่เกิน 60% เป็นต้องไม่เกิน 70% นั้น ช่วยให้รัฐสามารถก่อหนี้ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งการกู้จะพิจารณาตามความจำเป็นเท่านั้น โดยการชำระหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ 65 ได้จัดสรรงบสำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ที่ 3.2% หรือ 1 แสนล้านบาทไว้แล้ว และจัดสรรเพิ่มเติมอีก 2 แสนล้านบาทสำหรับชำระดอกเบี้ย นอกจากนี้ ยังมีนโยบายดึงดูดการลงทุนในอีอีซี รวมถึงรายได้ที่ได้จากการส่งเสริมการดึงดูดการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทำให้รายได้จีดีพีเพิ่ม ซึ่งจะกลับมาเป็นเม็ดเงินภาษีเข้ารายได้รัฐต่อไป

ที่มา: https://www.prachachat.net/finance/news-766125