คลังตั้งท่ากู้เพิ่ม ปรับเพดานหนี้70%รองรับแล้ว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมต้องไม่เกิน 60% ขยายเป็น 70% เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง โดยยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี ก่อนหน้านี้ หลายๆ ฝ่าย อาทิ ผู้บริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) นักวิชาการ ฯลฯ ได้แสดงท่าทีสนับสนุนการขยายเพดานหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รองรับผลกระทบจากโควิด โดยมองว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังค่อนข้างดี การใช้เงินจากการกู้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการสร้างรายได้และการเติบโตในช่วงโควิด

ที่มา: https://www.naewna.com/business/603523