กสิกรไทยอัด 15,000 ล้าน ช่วยลูกค้าธุรกิจสู้โควิด หนุนสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง

จากวิกฤตโควิด-19 ระลอก 3 เกิดขึ้น ธนาคารกสิกรไทยจึงร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้การช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร ผ่าน 2 มาตรการช่วยเหลือ ดังนี้ 1.มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยลูกค้าปัจจุบันจะกู้ได้สูงสุด 30% ลูกค้าใหม่จะขอกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย นานสูงสุด 24 เดือน 2.มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ คือมาตรการรับโอนหลักประกันเพื่อชำระหนี้ธุรกิจ โดยลูกค้ายังมีสิทธิ์เช่าทรัพย์นั้นเพื่อดำเนินธุรกิจต่อได้ และมีสิทธิ์ซื้อทรัพย์คืน ทั้งนี้ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อกว่า 15,000 ล้านบาท โดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการรายย่อย

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy/news_2743336