กรมศุลฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าชุดตรวจโควิดเหลือ 0% เก็บแค่แวตเท่านั้น

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การนำเข้า ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง จะได้รับยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าเหลือ 0% ซึ่ง ครม.ได้ขยายเวลายกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงเดือน มี.ค.65 แต่ยังคงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่ 7% อย่างไรก็ตาม การนำเข้าต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/50701/