กรมการค้าภายใน ขู่ขายหมูเนื้อแดงแพงเกิน กก. 150 บาท ห้ามส่งออก

ที่มา: https://bit.ly/3eK4w05